The Pride Hải Phát - HP Landmark, Mặt bằng căn hộ

Mặt bằng chi tiết A 94,1m2 - HP Landmark - Hải Phát
Mặt bằng chi tiết A 94,1m2 - HP Landmark - Hải Phát

Mặt bằng căn hộ điển hình chung cư HP Landmark Tower được bố trí như sau:

Chung cư The Pride Hải Phát - HP Landmark Tower bố trí mỗi mặt bằng gồm có 20 căn hộ, với các loại diện tích 72, 73, 94, 95.. m2, với các loại thiết kế căn hộ 2 Phòng ngủ, 3 Phòng ngủ.

Mặt bằng chi tiết căn C 95,3m2 - HP Landmark - The Pride
Mặt bằng chi tiết căn C 95,3m2 - HP Landmark - The Pride
Mặt bằng điển hình dự án HP Landmark Tower
Mặt bằng điển hình căn hộ HP Landmark Tower
Mặt bằng căn hộ E 72,9m2 - HP Landmark - The Pride
Mặt bằng căn hộ E 72,9m2 - HP Landmark - The Pride
Mặt bằng căn hộ B 75,7m2 - HP Landmark - Hải Phát
Mặt bằng căn hộ B 75,7m2 - HP Landmark - Hải Phát


Mặt bằng căn hộ D 73m2 - HP Landmark - The Pride
Mặt bằng căn hộ D 73m2 - HP Landmark - The Pride

1 nhận xét: